ANWB nuanceert standpunt

Geacht ANWB lid,

Hartelijk dank voor uw mail naar aanleiding van onze eerdere reactie
betreffende de plannen voor een jachthaven in De Broek en
Simontjespolder. Daarmee heeft u indirect gereageerd  op onze
Recreatievisie Groene Hart en de hierin opgenomen visie op de
ontwikkeling van een Stadsregionaal Park Kagerpark.
In onze visie geven we aan dat toegankelijkheid en betrokkenheid een
belangrijke voorwaarde is voor het open houden en beschermen van het
Groene Hart. De grote betrokkenheid van de bewoners bij het
recreatiegebied Kagerzoom is hiervan een mooi voorbeeld.

De aanleiding van onze reactie naar het Actiecomité Stop Jachthaven was
dat het comité op zijn site en in de pers naar buiten bracht dat een
jachthaven niet in de plannen van de ANWB voor een stadsregionaal park
zou passen. In onze recreatievisie schetsen wij echter het Kagerpark als
een gebied voor recreatie bij de stad én als een gebied dat verder
ontwikkeld kan worden voor waterrecreatie. Dat past bij ons pleidooi
voor een verdere ontwikkeling van waterrecreatie in het Hollands
Merengebied. Dus in zijn algemeenheid zijn we juist blij met
initiatieven die de waterrecreatie versterken.

Uiteraard zijn wij ons ervan bewust dat de werkelijkheid ingewikkelder
is dan mooie plannen en kaarten. We hebben daarom het gebied bekeken. En
we hebben de diverse reacties van leden die aangaven bang te zijn dat de
recreatieve mogelijkheden voor wandelaars en fietsers aangetast zouden
worden met aandacht gelezen. Er is hier duidelijk sprake van een
belangenconflict tussen verschillende recreatievormen waar de ANWB voor
opkomt. Enerzijds de wandelaars, fietsers en rustzoekers, anderzijds de
waterrecreanten en mensen die juist meer voorzieningen als horeca e.d.
zoeken.
In onze reactie naar het actiecomité hebben we aangegeven dat we als
belangrijke voorwaarden voor een eventuele jachthaven vinden: het behoud
van recreatiemogelijkheden en het oplossen van de bereikbaarheid. Ons
uitgangspunt is dat nieuwe recreatieontwikkelingen niet ten koste moeten
gaan van bestaande recreatiemogelijkheden. Er is al zo weinig ruimte
voor recreatie in het gebied. De Broek en Simontjespolder is daarom in
principe niet de meest voor de hand liggende plek voor een jachthaven,
maar we kennen de alternatieven niet.
Voor alle duidelijkheid: Een jachthaven hier is geen ANWB plan, maar
een plan van een ondernemer in samenwerking met de gemeente Teylingen.

Wij hebben een afspraak gemaakt met vertegenwoordigers van het
actiecomité om de alternatieven, bezwaren en mogelijkheden te bespreken
en op basis hiervan goed onderbouwd te kunnen adviseren en te
beïnvloeden. Uw reactie zullen we daarin zeker meenemen.

Bij deze mail voegen we de volledige recreatievisie Groene Hart. Op
pagina 42 vindt u een uitwerking van onze visie over het Kagerpark. We
zullen ons inzetten voor een inrichting van het Kagerpark die recht doet
aan de belangen en wensen van de diverse recreatievormen.
Vanzelfsprekend kunnen wij alleen adviseren en beïnvloeden.
Besluitvorming vindt bij de betreffende verantwoordelijke overheden
plaats.

Wij hopen u hiermede naar genoegen te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Ko Droogers
Regiomanager Public Affairs
West Nederland

ANWB/Vereniging
Algemeen Ledenbelang

Hogewoerd 32a
3441BE Woerden

Tel. 0348 431102
Fax 0348 481829
Mobiel 0624710324

E-mail: kdroogers@anwb.nl

Advertenties