Meer over het actiecomité

Wat wil Stop Jachthaven?
De Broek- en Simontjespolder blijft zoals hij nu is. De polder is een belangrijk natuur– en recreatiegebied en groene long voor vele duizenden mensen.

Wie is Stop Jachthaven?
Dat zijn al die duizenden mensen die hun handtekening hebben gezet. Leidenaren, maar ook mensen uit omliggende gemeenten. Zij ondersteunen een groep van tientallen vrijwilligers, die zich actief inzetten voor het behoud van de polder.

Wat doet Stop Jachthaven?
Stop Jachthaven verzet zich – samen met de stichting Broek- en Simontjespolder – met alle mogelijke middelen tegen de komst van een jachthaven met passantenhaven en horeca, de aanleg van een ontsluitingsweg en honderden parkeerplaatsen.

Heeft verzet wel enige zin?
We krijgen veel steun, ook vanuit de politiek. We zijn dus vol goede hoop, maar kunnen pas rusten als het plan definitief van tafel is.

Wanneer is het gevaar geweken?
Als de gemeente Teylingen expliciet laat weten af te zien van de plannen voor de jachthaven.

En dan?
Een feestje! Maar daarna blijven we ons inzetten voor behoud van de Broek- en Simontjespolder als groen, onbebouwd en autovrij gebied.