Een jachthaven?

De gemeente Teylingen heeft op 18 februari 2010 een intentieverklaring getekend met jachthavenexploitant J.W. Versluijs uit Warmond, waarin men afspreekt samen te gaan onderzoeken of het mogelijk is een jachthaven te realiseren in de Broek- en Simontjespolder.

De Broek- en Simontjespolder, waar is dat?
Aan het eind van de Broekweg, het fietspad door de Leidse Merenwijk, tussen de golfbaan en de Zijl (bij het pontje), ligt het laatste ongerepte stuk van de Broek- en Simontjespolder. Dit vijf hectare grote weiland is het enige dat nog resteert van de oorspronkelijke Broek- en Simontjespolder, die ooit 225 hectare groot was. Via een bruggetje kom je op het erachter gelegen eiland De Strengen en de landstrook Tengnagel, met het in de zomer veelbezochte zwemstrandje aan het Joppe. De Strengen en Tengnagel zijn beschermd natuurgebied. Mede door de oude molen en de grillige sloten heeft de Broek- en Simontjespolder nog volop het karakter van een authentiek ‘oud-Hollands’ polderlandschap.

Waar komt dit plan vandaan?
Het idee voor een jachthaven op deze locatie wordt voor het eerst genoemd in de Recreatievisie die de gemeente Teylingen in december 2007 heeft gepubliceerd. De mogelijke ontwikkeling van een haven is daarna ook opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Toerisme en Recreatie uit november 2008.

Hoort de polder dan bij de gemeente Teylingen?
De Broek- en Simontjespolder vormt de noordrand van de Merenwijk en is een integraal onderdeel van deze wijk. Het grootste deel valt echter onder de gemeente Teylingen. Alleen een strook achter de eerste dijk (inclusief het geasfalteerde pad) hoort nog bij Leiden.

Wat is de achtergrond van deze vreemde gemeentelijke indeling?
Toen de Merenwijk gebouwd werd, weigerde de (destijds) gemeente Warmond om de hele polder aan Leiden over te dragen. Men was bang voor de bouwdrift van de gemeente Leiden en wilde op deze manier waarborgen dat er een groene buffer zou blijven rond het Joppe.

Waarom wil de gemeente Teylingen hier een jachthaven?
De heer Versluijs is eigenaar van Jachthaven Lockhorst, een haven met 115 ligplaatsen. Deze ligt midden in een Warmondse woonwijk en heeft daardoor geen uitbreidingsmogelijkheden en problemen met overlast. Bovendien wil de gemeente Warmond op deze locatie graag lucratieve woningbouw realiseren.

Hoe zien de plannen er uit?
De plannen zijn nog in een pril stadium. Wel is duidelijk dat de aanleg van een nieuwe jachthaven in deze polder zeer grote investeringen vraagt. Een kleinschalige jachthaven zal daarom nooit rendabel kunnen zijn. Naar verwachting zijn voor een rendabele exploitatie minstens 350-500 ligplaatsen nodig, met daarnaast de nodige extra voorzieningen, zoals horeca, winteropslag etc. Met een dergelijke omvang is sprake van een zeer grote jachthaven.

Hoe zou je die jachthaven moeten bereiken?
Het gebied is op dit moment per auto alleen bereikbaar vanuit de Leidse Merenwijk. De gemeente Teylingen denkt een enorme toename van verkeersbewegingen en parkeerproblemen in de Merenwijk te kunnen voorkomen door de jachthaven te ontsluiten via het Warmondse bedrijventerrein de Veerpolder. Dat betekent dat een weg naar Warmond zal worden aangelegd – langs de golfbaan, de ijsbaan en de sportcomplexen van Dekker. Dat betekent dat het gebied waarop dit plan impact heeft, veel groter is dan alleen ‘het weiland’. Daarnaast is het hoogst onwaarschijnlijk dat met deze aanpak verkeersproblemen in de Merenwijk voorkomen zullen worden.

Waarom is dit een slecht plan?
De Broek- en Simontjespolder heeft cultuurhistorische waarde, als laatste kleine stukje van het eeuwenoude verleden van dit gebied. Omdat het in feite een geheel vormt met het achterliggende natuurgebiedje, wordt de natuurwaarde van beide gebieden versterkt. Ze fungeren als ‘de achtertuin’ van de Merenwijk. Voor duizenden Merenwijkers is het een stiltegebied dicht bij huis, dat te voet of per fiets bereikbaar is. Daarnaast is het onderdeel van het vaste parcours van honderden hardlopers en fietsers. In de zomer komen dagelijks vele honderden, zo niet duizenden mensen naar het recreatiestrandje op De Strengen, het natuurgebied dat alleen bereikbaar is via het pad langs de Broek- en Simontjespolder. Dat het gebied elke dag van het jaar zeer intensief gebruikt wordt voor kleinschalige recreatie, blijkt ook uit de bezoekerstelling van zondag 28 februari. Zelfs op deze koude en gure winterdag, met permanent regen en stormachtige wind, hebben 554 mensen een rondje door de polder gemaakt.

Wie profiteren van dit plan?
De inwoners van Leiden dreigen de dupe te worden van de vanuit het perspectief van ruimtelijke ordening uiterst onlogische gemeentegrenzen. Het jachthavenplan betekent dat een dagelijks gratis voor iedereen toegankelijke recreatievoorziening wordt opgeofferd voor het belang van een relatief klein aantal waterrecreanten – voor een groot deel waarschijnlijk ook nog eens gelegenheidsschippers, die slechts incidenteel gebruik maken van hun boot. De economische winst voor Warmond is beperkt tot de exploitant van de jachthaven. Door de afgelegen ligging is er geen enkele sprake van spin-off voor de Warmondse economie.

.