Eindelijk: het laatste verlossende bericht!

Vandaag ontvingen verschillende briefschrijvers bijgaande mail uit Teylingen:

Geachte heer, mevrouw,

Wij hebben van u een reactie ontvangen over het initiatief voor een jachthaven in de Broek- en Simontjespolder. Daarin heeft u aangegeven dat u zich niet kan vinden in het realiseren van een jachthaven in deze polder. Aangezien wij niet de beschikking hebben over uw adres, maar wel over uw mailadres, willen wij u graag op deze manier informeren omtrent de stand van zaken.

Jachthaven past niet in Provinciale Structuurvisie
Op 2 juli 2010 heeft Provinciale Staten van Zuid-Holland een nieuwe Provinciale Structuurvisie vastgesteld. In deze Structuurvisie is het ontwikkelen van intensieve faciliteiten voor recreatie in de Broek- en Simontjespolder uitgesloten. Dit houdt in dat het initiatief voor een jachthaven niet past binnen de Structuurvisie.

College accepteert besluit van Provinciale Staten.
Vooruitlopend op het vaststellen van de provinciale structuur visie heeft de gemeente zich ingespannen om de provincie te overtuigen de mogelijkheden voor het realiseren van een jachthaven open te houden, conform het concept van de structuurvisie. Dit heeft niet geleid tot een ander besluit van de provincie. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom op 17 augustus 2010 besloten verder geen actie te ondernemen naar aanleiding van het besluit van Provinciale Staten. In de vergadering van de commissie bestuur, financiën en toerisme heeft wethouder K. van Velzen de gemeenteraad medegedeeld dat de Provinciale Structuurvisie de ontwikkeling van een jachthaven in de Broek- en Simontjespolder niet toe staat.

Ontbinding van intentieovereenkomst
Er is met de initiatiefnemers gesproken over ontbinding van de intentieovereenkomst die is gesloten. Besloten is dat de intentieovereenkomst niet kan worden nagekomen en tot ontbinding wordt overgegaan.

Informatie
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze mail, dan kunt u contact opnemen met Fred Wulp, Adviseur Recreatie, Toerisme en Economische Zaken, bereikbaar op telefoonnummer 0252-783300 of via mail f.wulp@teylingen.nl

Met vriendelijke groet,

Gemeente Teylingen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s