Auteursarchief: stopjachthaven

Verder via een nieuwe website

Nu de jachthaven van de baan is, sluiten we deze website af. Hij blijft wel online staan, maar het actuele nieuws rond de Broek- en Simontjespolder vind je voortaan op de website van de Stichting Broek- en Simontjespolder.

Die houdt een vinger aan de pols en heeft als doelstelling om zich in te zetten voor het behoud van het authentiek Hollands polderlandschap van de Broek- en Simontjespolder.

Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan op die site aan voor de nieuwsbrief of abonneer je op de berichten.

Leidsch Dagblad: definitief van de baan

Ook het Leidsch Dagblad wijdt nog een artikel aan de jachthavenkwestie.

In de media: Teylingen stopt met plannen jachthaven

Teylingen stopt met plannen jachthaven, kopt de Teyding:

WARMOND, 1 december 2010 – Teylingen stopt met de plannen voor een jachthaven in de Broek- en Simontjespolder. Het college heeft de intentieovereenkomst met ondernemer J.W.M. Versluijs beëindigd. In juni bleek al dat een meerderheid van de politieke partijen in de provincie tegen de jachthaven in de polder was, tot opluchting van omwonenden die zich hadden verzameld in een actiecomité. In de Provinciale Structuurvisie is het ontwikkelen van een jachthaven in de Broek- en Simontjespolder nu uitgesloten. Archieffoto’s Henk Keijzer.

Op 18 februari 2010 tekende de gemeente een intentieovereenkomst met Broek en Simontjes BV om de mogelijkheden voor een jachthaven in de Broek- en Simontjespolder te onderzoeken. Gebleken is dat het realiseren van een haven in de Broek- en Simontjespolder niet mogelijk is. De intentieovereenkomst kan daardoor niet meer worden uitgevoerd. Op 23 november 2010 is besloten de overeenkomst te beëindigen.

Lees hier het volledige bericht.

Op 3 december ook een bericht op Sleutelstad.nl.

Eindelijk: het laatste verlossende bericht!

Vandaag ontvingen verschillende briefschrijvers bijgaande mail uit Teylingen:

Geachte heer, mevrouw,

Wij hebben van u een reactie ontvangen over het initiatief voor een jachthaven in de Broek- en Simontjespolder. Daarin heeft u aangegeven dat u zich niet kan vinden in het realiseren van een jachthaven in deze polder. Aangezien wij niet de beschikking hebben over uw adres, maar wel over uw mailadres, willen wij u graag op deze manier informeren omtrent de stand van zaken.

Jachthaven past niet in Provinciale Structuurvisie
Op 2 juli 2010 heeft Provinciale Staten van Zuid-Holland een nieuwe Provinciale Structuurvisie vastgesteld. In deze Structuurvisie is het ontwikkelen van intensieve faciliteiten voor recreatie in de Broek- en Simontjespolder uitgesloten. Dit houdt in dat het initiatief voor een jachthaven niet past binnen de Structuurvisie.

College accepteert besluit van Provinciale Staten.
Vooruitlopend op het vaststellen van de provinciale structuur visie heeft de gemeente zich ingespannen om de provincie te overtuigen de mogelijkheden voor het realiseren van een jachthaven open te houden, conform het concept van de structuurvisie. Dit heeft niet geleid tot een ander besluit van de provincie. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom op 17 augustus 2010 besloten verder geen actie te ondernemen naar aanleiding van het besluit van Provinciale Staten. In de vergadering van de commissie bestuur, financiën en toerisme heeft wethouder K. van Velzen de gemeenteraad medegedeeld dat de Provinciale Structuurvisie de ontwikkeling van een jachthaven in de Broek- en Simontjespolder niet toe staat.

Ontbinding van intentieovereenkomst
Er is met de initiatiefnemers gesproken over ontbinding van de intentieovereenkomst die is gesloten. Besloten is dat de intentieovereenkomst niet kan worden nagekomen en tot ontbinding wordt overgegaan.

Informatie
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze mail, dan kunt u contact opnemen met Fred Wulp, Adviseur Recreatie, Toerisme en Economische Zaken, bereikbaar op telefoonnummer 0252-783300 of via mail f.wulp@teylingen.nl

Met vriendelijke groet,

Gemeente Teylingen

Wervingsactie

Vandaag gingen onder andere in Leiden en Lisse studenten langs de deur om donateurs te werven voor Milieudefensie. Als insteek kozen ze de steun van Milieudefensie aan de protesten tegen de jachthaven. Dat zorgde voor de nodige verwarring – bij buurtbewoners, maar ook bij het actiecomité. Het is niet duidelijk of deze koppeling met de jachthavenactie gebeurt op initiatief van Milieudefensie of dat het marketingbureau bedacht had dat men hiermee vast een gevoelige snaar zou raken. We gaan nog even op onderzoek.

Overigens: Milieudefensie heeft het actiecomité via de Stichting Broek- en Simontjespolder inderdaad gesteund in de protesten. Maar met deze wervingsactie hebben actiecomité en Stichting niets te maken. Dat neemt niet weg dat wij verder veel sympathie hebben voor het nuttige werk dat Milieudefensie doet.

UPDATE:
Inmiddels hebben we contact gehad met Milieudefensie. Een medewerkster liet weten dat het absoluut niet de bedoeling is om Stopjachthaven te gebruiken voor het werven van donateurs. Het was volgens haar een zelfstandige, íets te enthousiaste actie van het bureau dat Milieudefensie voor deze wervingsactie had ingehuurd: “Zij vonden de jachthaven zo’n aansprekend thema dat ze hiermee zijn gaan werven voor Milieudefensie. Zodra wij hierover hoorden hebben we ze meteen aangegeven te stoppen met dit verhaal.”