Categorie archief: Uncategorized

Verder via een nieuwe website

Nu de jachthaven van de baan is, sluiten we deze website af. Hij blijft wel online staan, maar het actuele nieuws rond de Broek- en Simontjespolder vind je voortaan op de website van de Stichting Broek- en Simontjespolder.

Die houdt een vinger aan de pols en heeft als doelstelling om zich in te zetten voor het behoud van het authentiek Hollands polderlandschap van de Broek- en Simontjespolder.

Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan op die site aan voor de nieuwsbrief of abonneer je op de berichten.

Morgen wordt er gestemd!

Gisteren werd opnieuw duidelijk dat de motie en het amendement van de PvdA Statenfractie kunnen rekenen op brede steun binnen Provinciale Staten.

Gedeputeerde Govert Veldhuyzen vond het dubbelop om een motie én een amendement met dezelfde strekking aan te nemen. Hij noemde de motie overbodig.

Of de Statenfracties dat met hem eens zijn, zal morgen blijken. Dan stemmen Provinciale Staten over alle voorliggende moties en amendementen op de Provinciale Structuurvisie.

De motie en het amendement zijn inmiddels openbaar. De griffie wijst er wel met nadruk op dat de tekst nog tot het allerlaatste moment gewijzigd kan worden!

Dit willen we dus niet

Buurtgenoot Warner stuurde ons een vakantiegroet met foto vanuit Limburg.

Kijk, dit willen we niet en het zijn er echt nog geen 450!!!!!