Categorie archief: Uncategorized

Morgen wordt er gestemd!

Gisteren werd opnieuw duidelijk dat de motie en het amendement van de PvdA Statenfractie kunnen rekenen op brede steun binnen Provinciale Staten.

Gedeputeerde Govert Veldhuyzen vond het dubbelop om een motie én een amendement met dezelfde strekking aan te nemen. Hij noemde de motie overbodig.

Of de Statenfracties dat met hem eens zijn, zal morgen blijken. Dan stemmen Provinciale Staten over alle voorliggende moties en amendementen op de Provinciale Structuurvisie.

De motie en het amendement zijn inmiddels openbaar. De griffie wijst er wel met nadruk op dat de tekst nog tot het allerlaatste moment gewijzigd kan worden!

Advertenties

Dit willen we dus niet

Buurtgenoot Warner stuurde ons een vakantiegroet met foto vanuit Limburg.

Kijk, dit willen we niet en het zijn er echt nog geen 450!!!!!