Categorie archief: Reacties

Alleen gekken en dwazen..


Hej, Aruba Badboy, hartstikke goed hoor, dat je aan het leren bent om je eigen naam te schrijven.

Maarre.. misschien voortaan lekker oefenen op de muur van je eigen kamer?

.

ANWB: geen bestaand recreatiegebied opofferen

Begin juni betoogde de ANWB in het Leids Nieuwsblad dat een jachthaven in de Broek- en Simontjespolder nog niet zo’n slecht idee was. Veel boze Merenwijkers klommen in de pen en lieten hun ongenoegen blijken aan de ANWB.

In een reactie naar de briefschrijvers liet ANWB-regiomanager Droogers weten dat hij zich realiseert dat de werkelijkheid ingewikkelder is dan mooie plannen en kaarten.

“Er is hier duidelijk sprake van een belangenconflict tussen verschillende recreatievormen waar de ANWB voor opkomt. Enerzijds de wandelaars, fietsers en rustzoekers, anderzijds de waterrecreanten en mensen die juist meer voorzieningen als horeca e.d. zoeken. In onze reactie naar het actiecomité hebben we aangegeven dat we als belangrijke voorwaarden voor een eventuele jachthaven vinden: het behoud van recreatiemogelijkheden en het oplossen van de bereikbaarheid. Ons uitgangspunt is dat nieuwe recreatieontwikkelingen niet ten koste moeten gaan van bestaande recreatiemogelijkheden. Er is al zo weinig ruimte voor recreatie in het gebied. De Broek en Simontjespolder is daarom in principe niet de meest voor de hand liggende plek voor een jachthaven, maar we kennen de alternatieven niet.”

De volledige reactie van de ANWB kun je hier lezen.

Vorige week heeft ook het actiecomité contact gehad met de heer Droogers en nogmaals zijn zorgen en bezwaren rond deze plannen toegelicht. De ANWB bevestigde ook in dit gesprek dat een andere locatie inderdaad uitdrukkelijk gewenst is.

Politieke partijen doen verslag

Verschillende politieke partijen besteden op hun sites aandacht aan onze manifestatie.

D66 was er het snelste bij, zowel in Leiden als in Teylingen.

Ron Hillebrand schrijft op de site van de PvdA Statenfractie een uitgebreid bericht over het wijzigingsvoorstel dat zijn fractie wil indienen. Hij zegt:

De omstreden jachthaven in de Broek- en Simontjespolder in de gemeente Teylingen, ten noorden van de Leidse Merenwijk, is van de baan. De statenfractie van de PvdA in Zuid-Holland heeft het initiatief genomen om met de fracties van VVD, Christenunie/SGP, D66, GL, SP en PvdD de ‘provinciale verordening ruimte’ te wijzigen. De verordening bevat regels voor de ruimtelijke inrichting van Zuid-Holland en maakt na wijziging de aanleg van jachthavens in de Broek- en Simontjespolder onmogelijk.

Ook op de site van de Leidse PvdA een kort verslag van de manifestatie.

Manifestatie voor polder groots succes koos Antoine Theeuwen als kop voor zijn verslag op de Leidse SP-site.

Nog een fotoalbum

Ook Anja maakte op internet een fotoalbum over de polder. Ze mailde ons:

Lieve mensen. We zijn allemaal begaan met de mooie omgeving van de Broek en Simontjes Polder. Daar ik wat foto’s gemaakt heb wil ik dat met jullie delen. Wie wat gebruiken kan… Neem ze gerust over, zodat meer mensen ervan kunnen genieten… Vroeger zat ik alleen op “mijn” bankje om te relaxen en van de zon te genieten, maar nu zie ik bewust méér van de hele omgeving er om heen… Omdat het gaat verdwijnen? Laten we hopen van niet en dat iedereen er nog lang van mag genieten van hoe het nú is! Groet, Anja

“Niks mooier dan een weidelandschap met koeien”

“Niks mooier dan een weidelandschap met koeien”, zegt boer Theo Warmerdam, de huidige pachter van het Broek- en Simontjesweiland.

Theo Warmerdam heeft een melkveehouderij en een kaasmakerij. Hij maakt ondermeer de Boeren Leidse met Sleutels, een veelgeprezen streekproduct met de Europese ‘beschermde oorsprongsbenaming’ (BOB). Zijn familie boert al bijna honderd jaar in de Broek en Simontjespolder. Een jaar of 15 geleden nam hij het weiland van zijn vader over.

“Mijn vader moest in de krant lezen dat ons weiland misschien een jachthaven wordt. Zelf was ik op vakantie. Er gingen jaren eerder wel geruchten over mogelijke veranderingen in de Broek- en Simontjespolder, maar de intentieverklaring kwam als een onaangename verrassing.

Ik sta machteloos, want de grond is in eigendom van de provincie Zuid-Holland. Ik heb een pachtovereenkomst van telkens een jaar. Misschien dat ik het even kan tegenhouden, maar niet lang. De stem van een boer met een paar koeien telt niet zwaar.

Een jachthaven op deze plek vind ik in alle opzichten een slecht plan. Voor mijzelf betekent het dat ik een groot stuk grond moet missen. Mijn koeien kan ik er niet meer kwijt en ik kan er geen mest meer uitrijden.

Nog erger is het dat de ene na de andere polder verdwijnt, met als gevolg een verarming van het landschap. Want zeg nou, niks is toch mooier dan koeien in een weidelandschap. Vooral rond Warmond wordt het ene na het andere weiland geofferd. Welke polder is de volgende? De Hofpolder? De Klinkenbergerpolder?

De belangrijkste reden voor deze jachthaven, is dat de gemeente Teylingen op de plaats van de Lokhorsthaven, waar de ondernemer nu zit, huizen wil bouwen.”

Zuchtend: “Economie, altijd maar weer de economie die boven alles moet gaan…”