Van de actielijst afgevoerd

Ook in Teylingen is de zomervakantie inmiddels achter de rug. Op 1 september kwam de Commissie BFT weer bijeen. Agendapunt 6 was de actiepuntenlijst. Daarop stond nog steeds het actiepunt B14: Jachthaven Broek en Simontjespolder.

Na ongeveer 28 minuten kreeg wethouder van Velzen het woord. In twee zinnen gaf hij aan dat dit actiepunt van de lijst geschrapt kon worden, omdat dit door de Structuurvisie van de Provincie onmogelijk is gemaakt.

Alleen gekken en dwazen..


Hej, Aruba Badboy, hartstikke goed hoor, dat je aan het leren bent om je eigen naam te schrijven.

Maarre.. misschien voortaan lekker oefenen op de muur van je eigen kamer?

.

Unaniem!

Alle fracties binnen Provinciale Staten hebben vandaag ingestemd met de motie van de PvdA Statenfractie: Gedeputeerde Staten mag geen ontheffing verlenen om de bouw van een jachthaven in de polder mogelijk te maken.

PvdA had bovendien nog een amendement ingediend, waarin de polder nadrukkelijk wordt uitgesloten als locatie voor versterking van intensieve watergebonden recreatie.

“Een dubbele verzekering”, noemt PvdA fractievoorzitter Ron Hillebrand deze combinatie van maatregelen in het Leidsch Dagblad van vandaag.

Ook het amendement is met een overweldigende meerderheid aangenomen. Alleen ChristenUnie/SGP stemde tegen – maar dat was omdat men de motie al afdoende vond.

De andere Statenfracties namen het zekere voor het onzekere en maakten wel heel duidelijk dat er wat hen betreft géén jachthaven moet komen in de Broek- en Simontjespolder.

Al in de media voordat er gestemd was

West Online was er gisterochtend erg vroeg bij: Geen jachthaven in Broek- en Simontjespolder is de kop van hun nieuwsbericht over de uitkomst van het debat over de Structuurvisie. Een wel heel snelle berichtgeving – de formele stemming moest immers nog plaatsvinden..

Het Leidsch Dagblad pikte het bericht snel op en publiceerde ’s middags een eigen nieuwsbericht.

Geen jachthaven in Broek- en Simontjespolder
Er komt geen grote jachthaven in het groene gebied tussen de Merenwijk en Warmond. De provincie wil dat de Broek- en Simontjespolder een aangenaam recreatiegebied blijft voor de omwonenden.

Tegen het plan voor nieuwbouw van de Warmondse jachthaven Lockhorst ontstond een ware volksopstand. Een actiecomité zamelde zo’n 8300 handtekeningen in. ,,Dat heeft zeker geholpen”, zegt Ron Hillebrand, fractievoorzitter van de PvdA in de provincie. Die partij nam het initiatief voor een amendement en een motie om de vestiging van een jachthaven achter golfbaan Kagerzoom onmogelijk te maken. Beide krijgen steun van een ruime meerderheid in Provinciale Staten, die er vrijdag over stemmen. Het is de bedoeling dat de provincie helpt zoeken naar een alternatieve plek voor de haven.

Vandaag een uitgebreid artikel in de papieren versie van het Leidsch Dagblad, met reacties van diverse belanghebbenden.

Breng ook je stem uit!

Het plan om een jachthaven in de Broek- en Simontjespolder aan te leggen, lijkt nu toch echt bijna van de baan.

Het zou leuk zijn als we het behoud van de polder kunnen vieren met een grote buurtbarbecue. Die kunnen we winnen via de site http://www.verbeterdebuurt.nl – als onze melding op 1 augustus de meeste stemmen heeft gekregen.

Michèle’s jachthaven-punaise heeft inmiddels flink wat stemmen. Heb jij je stem ook al uitgebracht? http://www.verbeterdebuurt.nl/melding/3443/aanleg-jachthaven

ANWB: geen bestaand recreatiegebied opofferen

Begin juni betoogde de ANWB in het Leids Nieuwsblad dat een jachthaven in de Broek- en Simontjespolder nog niet zo’n slecht idee was. Veel boze Merenwijkers klommen in de pen en lieten hun ongenoegen blijken aan de ANWB.

In een reactie naar de briefschrijvers liet ANWB-regiomanager Droogers weten dat hij zich realiseert dat de werkelijkheid ingewikkelder is dan mooie plannen en kaarten.

“Er is hier duidelijk sprake van een belangenconflict tussen verschillende recreatievormen waar de ANWB voor opkomt. Enerzijds de wandelaars, fietsers en rustzoekers, anderzijds de waterrecreanten en mensen die juist meer voorzieningen als horeca e.d. zoeken. In onze reactie naar het actiecomité hebben we aangegeven dat we als belangrijke voorwaarden voor een eventuele jachthaven vinden: het behoud van recreatiemogelijkheden en het oplossen van de bereikbaarheid. Ons uitgangspunt is dat nieuwe recreatieontwikkelingen niet ten koste moeten gaan van bestaande recreatiemogelijkheden. Er is al zo weinig ruimte voor recreatie in het gebied. De Broek en Simontjespolder is daarom in principe niet de meest voor de hand liggende plek voor een jachthaven, maar we kennen de alternatieven niet.”

De volledige reactie van de ANWB kun je hier lezen.

Vorige week heeft ook het actiecomité contact gehad met de heer Droogers en nogmaals zijn zorgen en bezwaren rond deze plannen toegelicht. De ANWB bevestigde ook in dit gesprek dat een andere locatie inderdaad uitdrukkelijk gewenst is.

Morgen wordt er gestemd!

Gisteren werd opnieuw duidelijk dat de motie en het amendement van de PvdA Statenfractie kunnen rekenen op brede steun binnen Provinciale Staten.

Gedeputeerde Govert Veldhuyzen vond het dubbelop om een motie én een amendement met dezelfde strekking aan te nemen. Hij noemde de motie overbodig.

Of de Statenfracties dat met hem eens zijn, zal morgen blijken. Dan stemmen Provinciale Staten over alle voorliggende moties en amendementen op de Provinciale Structuurvisie.

De motie en het amendement zijn inmiddels openbaar. De griffie wijst er wel met nadruk op dat de tekst nog tot het allerlaatste moment gewijzigd kan worden!