Nieuw ommetjesbord bij de molen

Onze onvolprezen pontschipper James heeft het gehavende ommetjesbord grondig opgeknapt.

En molenaar Ben heeft zijn hek ter beschikking gesteld om het bord aan te bevestigen.

Daar is ons ommetjesbord nu dus gelukkig weer te bewonderen.

En de intentieovereenkomst?

Even het gemeentehuis van Teylingen gebeld voor een nadere toelichting over de stand van zaken. Wat is het verhaal achter het schrappen van actiepunt B14? En hoe zit het met de intentieovereenkomst?

Ambtenaar Fred Wulp geeft aan dat het Teylingse college enkele weken geleden in principe heeft besloten om de Structuurvisie van Provinciale Staten niet aan te vechten. De gemeente accepteert dus dat de Broek en Simontjespolder niet meer beschikbaar is als locatie voor de vestiging van een jachthaven.  Daarom heeft wethouder van Velzen actiepunt B14 vorige week van de lijst geschrapt.

Ondertussen ligt er nog steeds een intentieovereenkomst. Beeïndiging moet in gezamenlijk overleg gebeuren, zo is afgesproken. De gemeente is daarom nu in gesprek met de initiatiefnemers van het jachthavenplan. Daarbij zal ongetwijfeld ook worden gesproken over mogelijke alternatieve locaties.  Het is echter wel de wens van het college om het traject rond de huidige intentieovereenkomst op redelijk korte termijn af te ronden.

Binnenkort zal de gemeente Teylingen de stand van zaken ook via hun website nader toelichten. Daarnaast is het de bedoeling om alle briefschrijvers per brief te informeren.

Van de actielijst afgevoerd

Ook in Teylingen is de zomervakantie inmiddels achter de rug. Op 1 september kwam de Commissie BFT weer bijeen. Agendapunt 6 was de actiepuntenlijst. Daarop stond nog steeds het actiepunt B14: Jachthaven Broek en Simontjespolder.

Na ongeveer 28 minuten kreeg wethouder van Velzen het woord. In twee zinnen gaf hij aan dat dit actiepunt van de lijst geschrapt kon worden, omdat dit door de Structuurvisie van de Provincie onmogelijk is gemaakt.

Alleen gekken en dwazen..


Hej, Aruba Badboy, hartstikke goed hoor, dat je aan het leren bent om je eigen naam te schrijven.

Maarre.. misschien voortaan lekker oefenen op de muur van je eigen kamer?

.

Unaniem!

Alle fracties binnen Provinciale Staten hebben vandaag ingestemd met de motie van de PvdA Statenfractie: Gedeputeerde Staten mag geen ontheffing verlenen om de bouw van een jachthaven in de polder mogelijk te maken.

PvdA had bovendien nog een amendement ingediend, waarin de polder nadrukkelijk wordt uitgesloten als locatie voor versterking van intensieve watergebonden recreatie.

“Een dubbele verzekering”, noemt PvdA fractievoorzitter Ron Hillebrand deze combinatie van maatregelen in het Leidsch Dagblad van vandaag.

Ook het amendement is met een overweldigende meerderheid aangenomen. Alleen ChristenUnie/SGP stemde tegen – maar dat was omdat men de motie al afdoende vond.

De andere Statenfracties namen het zekere voor het onzekere en maakten wel heel duidelijk dat er wat hen betreft géén jachthaven moet komen in de Broek- en Simontjespolder.